MÁY BƠM HỒ BƠI KSE KRIPSOL

  • Kiểu mẫu (model): KAP 300M.B
  • Mã (code): 01123122110
  • Lưu lượng của máy (Flow) (đơn vị: m3/hr): 48 m3/hr (h=10m).
  • Mã lực của máy (Horsepower) (HP): 3 HP.
  • Công suất của máy (w): 2760w.
  • Khối lượng của máy (weight) (kg): 26,2 kg.

Hotline: 0901 846 888