BỘ LỌC HỒ BƠI

  • Dòng chảy: 18m3/h
  • Khu vực lọc: 0.36 m2
  • Công suất: 1.5 HP
  • Vôn: 210-240V/4A/Pha đơn
  • Kích thước máy: 1310 x 1210 x 960mm (H)

Hotline: 0901 846 888