NGO GIA PHAT Production Trading Co.Ltd

Number 123A, La Xuan Oai street, Tang Nhon Phu A ward, Distric 9, HCM city      
MST: 0312892690               
Số tài khoản: 203474239, NH Á Châu – HCM      
Số tài khoản: 0531000282551, NH Vietcombank CN Q2           
Tel: 0862 787 969  – 090 3366 556 – 0901 846 888       
Email: [email protected] hoặc [email protected]